خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه جاجرود

رود خانه جاجرود یکی از مهم ترین رودخانه ها و منابع تامین کننده آب مصرفی ساکنین تهران است که از بلندی های خرسنگ کوه جاری میشود . این رودخانه مهم در مسیر عبورش زمین ها و دشت های ورامین را آبیاری می کند و در آخر به رودخانه کرج می ریزد . روی این رودخانه سد لتیان ساخته شده که مثل بقیه سدها از گردش گاه های تهران به حساب می آید .

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید