خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

خانه مستوفی الممالک

عمارت مستوفی الممالک متعلق به اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، یعنی حدود ۱۱۰ سال پیش ، با سبک و سیاق خاص معماری آن دوره ، که ویژگی آن استفاده از عناصر و بن مایه های اروپایی است ، ساخته شده است .
این بنا خانه یکی از اصیل ترین رجال دوران قاجار و پهلوی ، یعنی میرزا حسن خان مستوفی الممالک ، فرزند میرزا یوسف خان مستوفی الممالک ه که در قسمت هایی تحت عناوین شجره نامه ، زندگی نامه و مشاغل و مناصب حکومتی ، به آن ها اشاره شده خانه مستوفی در ۱۳۱۱ ق ، یعنی هنگامی که میرزا حسن خان مستوفی الممالک ۱۹ سال بیش تر نداشت ، ساخته شده است . با توجه به این که محمدتقی خان ریاست بنّا خانه و منصب معمار باشی گری را در طول مدت سلطنت ناصرالدین شاه عهده دار بود تا بر احداث بناهای ساخته شده توسط درباریان نظارت کند، و با توجه به این که ساختن اغلب بناهای درباریان را در محله سنگلج به وی نسبت داده اند، به احتمال زیاد، وی را می توان معمار یا ناظر ساخت بناهای مستوفی الممالک دانست . این خانه دارای مشخصات خاص بناهای مسکونی دوره قاجاره و ورودی آن در بخش شرقی بنا است که با چند پله به حیاط متصل می شود. دور تا دور بنا را حیاط احاطه کرده است .

تهران خیابان ۱۵ خرداد، چهار راه گلوبندک، گذر مستوفی

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید