خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

حرم حضرت عبدالعظیم

حضرت عبدالعظیم از نوادگان ‏‎امام‏‎‏‎ حسن مجتبی‏‎ (ع) است که در قرن سوم هجری قمری‏‎‏‎ شهید و‏‎ در‏‎ شهر ری‏‎ دفن شد‏‎. حرم حضرت ‏‎عبدالعظیم (ع) ‏‎یکی‏‎ از زیارتگاه های‏‎‏‎ بزرگ‏‎‏‎ و معتبر شیعیان‏‎‏‎ جهان است‏‎ که به مرور زمان ساخته شده و بناهای متعلق به آن در دوره های مختلف تاریخی با شکوه زیادی احداث شده اند.
این مجموعه مشتمل بر حرم ها، رواق ها، مسجد ها، ایوان ها، صحن ها‏‎ و دیگر آثار‏‎ متعلق و وابسته‏‎ به‏‎ آن است. از بخش های تاریخی این حرم می توان به صندوق مطهر، درب منبت کاری شده سمت مقبره، ایوان رواق اشاره کرد.

موارد مرتبط

هتل های تهران

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]