خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد سنگي ترک

مسجد جامع ترك يكي از زيبا ترين مساجد سنگي آذر بايجان است .تاريخ بناي اوليه آن معلوم نيست ولي با توجه به شيوه معماري شبستان قديمي مي توان آن را به دوره ايلخانان نسبت داد.بر ديوار مسجد تاريخ 1016 ه.ق مقارن با حكومت شاه عباس صفوي ديده مي شود.همچنين طبق كتيبه موجود در محل ،در اين مسجد به سال 1282 ه.ق پس از تخريب بر اثر زلزله ،در زمان سلطنت ناصر الدين شاه قاجار و توسط "حاج عباس تركي "باز سازي شده است.مسجد سنگي داراي صحني با دو ورودي ،شبستان و مناره اي كه گل دسته و قسمت فوقاني آن منهدم شده است.كتيبه اي در پيشاني ديوار در داخل هفت ترنج نوشته شده و يك كتيبه سنگي در كنار در ورودي به چشم مي خورد.شبستان مسجد مستطيلي به ابعاد90/17 در 5/21 متر است.يك گنبد بزرگ بر فراز جلو خان محراب و 12 گنبد كوچك تر بر روي ستون هاي سنگي حجاري شده و جزر هاي شبستان استقرار يافته اند.شبستان مسجد داراي يك محراب اصلي با مقرنس كاري ساده و دو محراب كوچك تر سنگي نقش دار است كه در طرفين محراب اصلي قرار دارند.

آدرس :روستاي ترك در 23 كيلو متري شمال ميانه و در كنار جاده قديم ميانه به سرب

جاذبه های گردشگری تبریز

موارد مرتبط

هتل های تبریز

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید