خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

موزه مشاهیر

در این موزه مجموعه ای از نامه ها، اسناد و نسخ خطی، تألیفات، نشانهای ملی، علمی و ادبی، لوح ها، عکس و لوازم شخصی بزرگان علمی و فرهنگی این خطه از ایران زمین جمع آوری شدند . از نمونه های جالب توجه در این موزه، اوراقی از نگاره های مینیاتورهایی است که بر اساس دیوان خاوران نامه در شرح دلاوری های حضرت علی (ع) توسط فرهاد نقاش در قرن نهم مصور شده است . هدف از ایجاد این موزه یادکردن از چهره های ماندگار و اندیشمندانی است که تمامی عمرشان را صرف تحقیق و پژوهش برای تمام عصرها و نسل ها نمودند.

ایران - خراسان جنوبی - بیرجند بافت تاریخی ، خیابان شهید منتظری، جنب مسجد خضر

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید