خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد جامع گل

این مسجد در بافت تاریخی و سنتی روستای (( گل )) از توابع بخش خوسف بیرجند قرار دارد و از لحاظ سبک معماری جزء نمونه های قابل توجه به شمار می آید . عناصر معماری آن از سر در ورودی ، هشتی ، شبستان ستوندار ، صحن ، دو ایوان در دو طرف صحن ، پایاب و راهروهایی در دو طرف ایوانها تشکیل شده است . پس از ورودی بنا که با طرح های اسلیمی و کاربندی های گچی تزیین شده است ، فضای هشتی قرار دارد . این بخش به شکل چهار ضلعی است و به شبستان ستوندار مسجد راه دارد . شبستان دارای جهار ستون است ، بر روی ستون ها تویزه ها قرار گرفته اند و در حد فاصل تویزه ها نیز پوشش های گنبدی از نوع چهار ترک قرار دارد. بنا در سمت قبله و جهت شرقی دارای ایوان است که از نوع ارتفاع دهانه ایوان ها 70/3 متر است . بر اساس سنگ لوح موجود ، تاریخ ساخت این بنا سال 1177 ه-ق و بانی آن (( محمد حسین بن حاجی محسن )) مشهدی است .

آدرس :روستای گل از توابع بخش خوسف بیرجند

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید