خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مزار گل

بنای تاریخی مزار (( شیخ شمس الدین )) موسوم به مزار گل در دامنه تپه ای در حاشیه جنوبی روستای گل قرار دارد . این بنا شامل یک ایوان در وسط و دو حجره در دو طرف است . دیوار های حجره غربی از سنگ ساخته شده و از استحکام بیش تری برخوردار است . این حجره مقبره شمس الدین است و با یک گنبد آجری پوشش یافته است . از تزیینات این بخش می توان به کاربندی های سنگی فیل پوش ها ، قسمت بالای طاق نماها و زیر ساقه گنبد اشاره کرد . حجره شرقی - محل دفن (( شیخ ابوسعید )) و از خشت ساخته شده است . این حجره به دلیل عدم استحکام ، آسیب بیشتری دیده است ، قسمت هایی از ایوان بنا نیز فرو ریخته است . این ایوان در گذشته دارای طاق های جناغی بود ، ولی امروزه فقط قسمتی از پایه طاق ها که بر روی دیوار حجره غربی قرار دارند ، باقی مانده است . بر اساس اسناد مکتوب و سنگ لوحی که در درون مزار قرار دارد ، این بنا در دوران تیموری ساخته شده است .

آدرس :حاشیه جنوبی روستای گل

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید