خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

قلعه خور

این بنای خشتی در مجاورت روستای خور از توابع بخش خوسف قرار دارد. قلعه بر روی صخره ای به ارتفاع حدود پنج تا ده متر از سطح زمین های اطراف بنا شده است .این قلعه به سبک قلعه های بیابانی احداث شده و از گودالی که در اطراف قلعه وجود دارد، به عنوان یک عامل تدافعی موءثر استفاده شده است . عمده مصالح به کار رفته در ساخت بنای این قلعه خشت ، گل و تعداد محدودی آجر است .

آدرس :مجاورت روستای خور

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید