خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

قبرستان آلو

این محوطه تاریخی در فاصله حدود پانصد متری در غرب بافت قدیم روستای آلو قرار دارد. در جریان احداث جاده از کنار قبرستان برخی از قبور تخریب شد و تعدادی ظروف سفالی شامل بشقاب به دست آمد که متعلق به دوران تیموری و صفویه است.

آدرس :حدود پانصد متری در غرب روستای آلو

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید