خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رباط آصف

رباط آصف در هفتاد کیلومتری شمال بیرجند ، در دشت وسیعی که به چاهک موسویه قاین متصل می شود ، قرار دارد . این رباط به سبک دو ایوانی و از بناهای دوره قاجاریه است و در زمان آبادی ، تاثیر مثبتی در امنیت و تجارت ناحیه قهستان و شهر های هم جوار داشته است . تنها تزیینات مشخص بنا در حاشیه سر در ورودی یکی از ایوانها به صورت آجرکاری است .... بعد از ورودی اصلی مسیر رباط به صحن مرکزی بنا محلی مناسب برای بارانداز کاروانیان محسوب می شد و مکانی برای ایوانچه ورودی اتاق ها نیز لحاظ شده است . خصوصیات اقلیمی گرم و خشک ، سبک معماری سقف اتاق ها را به صورت گنبدی ممکن ساخته است . علاوه بر فضای ورودی رباط که شامل اتاقک های نگهبانی در جبهه جنوبی آن است ، از دیگر فضای موجود در رباط میتوان به فضای اصطبل اشاره کرد .

آدرس :هفتاد کیلومتری شمال بیرجند

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید