خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

خانه سنتی لیلا حسین جعفر

این بنای تاریخی و موقوفه در درون بافت تاریخی بیرجند قرار دارد و از ویژگی های معماری آن ، قوس کلیل آذری دو گلویی با ردیفی از رخبام ها از عناصر تزیینی بنا در دوره قاجار است. ارتباط اجزای معماری بینگر و نشان دهنده اصالت معماری در این بنا است. قرینه سازی و ایجاد فضاهای مورد نیاز با تزیینات ساده ، ایوان ها و ستون های چهار ضلعی که به فضای شاه نشین ارتباط پیدا می کند ، حالتی خاص در بنا ایجاد کرده است.

آدرس :بافت تاریخی بیرجند

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید