خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

خانه آراسته

خانه آراسته در داخل بافت تاریخی شهر بیرجند و در محور فرهنگی چهار درخت قرار دارد. عناصر معماری موجود در آن شامل سر در ورودی ، هشتی ، دالان یا دهلیز ، حیاط مرکزی، ایوان ، اتاق های متعدد در اطراف حیاط ، سقف های گنبدی و دیوار های قطور است که با مصالح خشت و گل ساخته شده اند . از تزیینات معماری بنا می توان به گچبری های پیشانی ایوان ، تزیینات رسمی بندی در گنبدشاه نشین و حاشیه های گچی در یکی از اتاق های آن اشاره کرد . این بنا به دوره قاجاریه تعلق دارد.

آدرس :بافت تاریخی شهر بیرجند

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید