خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

حسینیه شوکتیه

این حسینیه بزرگترین تکیه و حسینیه بیرجند است و از شاهکارهای معماری زمان به شمار می رود . بنا در زمان امیر اسماعیل خان شوکت الملک در دو طبقه ساخته شد و عناصر معماری آن شامل سر در ورودی با ویژگی های معماری سنتی ، هشتی ، دالان ، حوض خانه ، ایوان ، گنبد خانه و حجره هایی در اطاف صحن و دیگری به گنبد خانه راه دارد . گنبد خانه در پشت ایوان با شکوه بنا قرار دارد و دارای طاق نما های تزیینی و تزیینات رسمی بندی است . از ویژگی های عمده معماری این بنا ، رعایت خصایص معماری سنتی ایرانی در کل اجزاء آن است . این بنا پس از تاسیس مدرسه دارالفنون و تاسیس مدارس جدید در چند شهرستان از جمله تبریز و ارومیه به عنوان مدرسه شوکتیه فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد .

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید