خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

حسینیه آراسته

این حسینیه درداخل بافت تاریخی بیرجند ودرخیابان شهید منتظری قرار دارد ودر سال 1303ه.ق ساخته شد .وجود سر در ورودی،در چوبی دولنگه با گل میخهای تزیینی ،خشتی ، دالان، حیاط مرکزی واتاق های اطراف میان سرا ،این حسینیه را به یک خانه قدیمی شبیه کرده است.در این بنا دوقاب گچی دیده می شود که مجلس حمله لشکر یزید به سپاهیان امام حسین (ع) است.

آدرس :درداخل بافت تاریخی بیرجند ودرخیابان شهید منتظری

موارد مرتبط

هتل های بیرجند

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید