خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه باهو کلات

باهوکلات یکى از پر آب ترین رودخانه هاى استان و عامل اصلى حیات و زندگى در جنوب بلوچستان به حساب مى آید. این رودخانه آب هاى مناطق وسیعى از مناطق جنوبى شهرستان ایرانشهر و شهرستان چابهار را جمع آورى و به دریاى عمان سرازیر مى کند . رودخانه باهوکلات در 90 کیلومترى شرق چابهار به خلیج گواتر دریاى عمان سرازیر مى شود. این رودخانه بویژه به دلیل زیستگاه تمساح ایرانى از نظرگردشگرى اهمیت فراوانى دارد شرایط و عوامل زیست محیطى در این رودخانه در مقایسه با سایر اکو سیستم هاى آبى از ثبات و پایدارى کمترى برخوردار است به طورى که مى توان گفت در اینجا زیستگاه آبى به نوعى با زیستگاه خاکى در هم آمیخته است. درباره آبگیر هاى کم عمق و موقت در امتداد سرتاسر رودخانه هاى این منطقه نیز همین مطالب صادق است. در این زیستگاه ها که گاه تا چند ماه بدون آب باقى مى ماند جانورانى که حیات آنها به آب وابسته است نیز بهگونه اى حیرت انگیز خود را با شرایط محیطى وقف داده اند.

موارد مرتبط

هتل های بندر چابهار

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید