خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

روستای باستانی صالحک

در شرق هندیجان و هم مرز بهبهان، روستای صالحک با 2000 سال قدمت منسوب به دوره اشکانی به جا مانده است. آثار مخروبه اشکانی نشان می دهد که درگذشته مکانی معتبر بوده است. همینطور بین صالحک و غوله (غرب روستای صالحک) آثار و بناهایی وجود دارد که گواه بر تمدن هایی در این مکان دارد. به نقل از بعضی افراد محل در این مکان سکه ها، تابوت های سنگی و سفالینه های زیادی یافت شده است.

آدرس :بندر ماهشهر - شرق هندیجان و هم مرز بهبهان

موارد مرتبط

هتل های بندر ماهشهر

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید