خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه زهره

رودخانه زهره در شهرستانهای بهبهان و بندر ماهشهر، ممسنی و گچسا ران در استان های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد جاری است. طول این رودخانه در 39 ‏کیلومتر و ارتفاع آن در سرچشمه 2850 ‏متر است. رودخانه زهره از کوه کنه دوده سه واقع د وتنگ گوش موره در فاصله 14 کیلومتری شمال غربی اردکان سرچشمه گرفته و بنام رودخانه اردکان به طرف جنوب سرازیر می شود و از کنار شهر اردکان یا سپیدان می گذرد و به دهستان همایجان وارد می شود. در این دهستان با ریزابه هایی چون رود چهل چشمه، رود شیر و رود سعلکی مخلوط می شود و پس از تنگ رودیان بنام رود شش پیر به سوی غرب متوجه می کردد و به دهستان دشمن زیاری شهرستان ممسنی وارد می شود. پس از عبور از روستاهای حسنی و دره شور پایین و مخلوط شدن با رودخانه توکل آباد به رود شور ممسنی تغییر نام می دهد و به سوی شمال غربی جریان می یابد و پس از مخلوط شدن با رودخانه فهلیان وارد دهستان جاوید ماهوری از شهرستان ممسنی می شود و پس از عبور از دره های پر پیچ و خم و مخلوط شدن با ریزابه های فراوانی چون رودخانه دروغ نزن وگلگان و دلو ارکوه سیاه، از استان فارس خارج می گردد واز طریق دهستان باشت به شهرستان گچسا ران وارد می گردد و به رود زهره تغییر نام می دهد و پس از مخلوط شدن با رودخانه های بابا منیر و هفت قنات و عبور از نواحی جنوبی گچساران به سردثست بهبهان وارد می ورد. در این دهستان با رودخانه خیر آباد مخلوط شده و به دهستان قلعه کعبی داخل می شود و پس از سیر اب نمودن تعدادی ازروستاهای این دهستان، در روستای سریره یا سورین تغییر مسیر می دهد و به سمت جنوب می رود و سرانجام در غرب روستای چتله و در جنوب غربی هندیجان به خلیج فارس می ریزد.

آدرس :از کوه کنه دوده سه واقع د وتنگ گوش موره در فاصله 14 کیلومتری شمال غربی اردکان سرچشمه می گیرد

موارد مرتبط

هتل های بندر ماهشهر

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید