خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه آب گرم چارک

این چشمه در مسیر جاده بندر لنگه به گاو بندی قرار دارد و از طریق بستانه و روستای باوردان قابل دسترسی است. مظهر چشمه در بستر رودخانه تنگ خوان است و از شکاف سنگ های مارنی بیرون می جوشد. عامل تشکیل ، تکتونیک صفحه ای است و آب آن در ردیف آب های گوگردی با کاتیون ها و آنیون های مختلف گرم می باشد .

آدرس :در مسیر جاده بندر لنگه به گاو بندی

موارد مرتبط

هتل های بندر لنگه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید