خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه آب گرم ملایجی

این چشمه در مسیر جاده بندر لنگه_بندرکنگ و در جنوب مسیر ایستگاه قرار دارد. آب چشمه از شکاف سنگ های آهکی مارنی خارج می شود و عامل تشکیل آن عوامل تکتونیک صفحه ای است. آب چشمه ملایجی در ردیف آب های گوگردی با آنیون ها وکاتیون های مختلف گرم می باشد

آدرس :در مسیر جاده بندر لنگه_بندرکنگ و در جنوب مسیر ایستگاه

موارد مرتبط

هتل های بندر لنگه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید