خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه آب گرم بادون

این چشمه در مسیر جاده بندر لنگه به روستای گزیل قرار دارد. از روستای گریل تا مظهر چشمه، در حدود11 کیلومتر است. آب این چشمه از شکاف سنگ های مارنی از زمین خارج می شود و نوع آن تکتونیکی است. در اطراف چشمه بادونی استخری احداث کرده اند. طول این استخر 20 ‏متر و عرض آن 12 متر است و آب آن به مصا رف کشاورزی می رسد. آب این چشمه، در ردیف آب های سولفات کلسیم همراه با منیزیم فراوان و کلرور سدیم ولرم می باشد .

آدرس :در مسیر جاده بندر لنگه به روستای گزیل

موارد مرتبط

هتل های بندر لنگه

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]