خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

گنبد نمکی انگوران

گنبد نمکی انگوران در غرب بندرعباس و شمال روستای انگوران واقع شده است. بلندترین نقطه کوه نمک از سطح دریا ۱۰۰۰ متر ارتفاع دارد و ارتفاع پایین ترین رخنمون نمک از سطح دریا حدود ۴۰۰ متر است. در شمال کوه نمک گروه بنگستان در هسته یک طاقدیس که محور آن خمیده و تقریباً شرقی غربی است رخنمون دارد. در یال های شرقی و غربی نمک، به ترتیب از هسته طاقدیس به طرف خارج سازندهای پابده – گورپی، آسماری – جهرم، گچساران و میشان رخنمون دارند و نمک در حاشیه جنوبی با کنگلومرای بختیاری و یا رسوبات کواترنر در تماس است.

ایران - هرمزگان - بندرعباس شمال روستای انگوران

جاذبه های گردشگری بندرعباس

موارد مرتبط

هتل های بندرعباس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید