خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه آب گرم کشکو

این چشمه در مسیر جاده بندرعباس به کشکو قرار دارد و از روستای کشکو تا مظهر چشمه 4 کیلومتر فاصله است که یک کیلومتر آن را باید پیاده پیمود. مظهر چشمه در شکاف سنگهای آهکی است و عامل تشکیل آن تکتو نیک صفحه ای می باشد. حوضچه های متعددی در اطراف چشمه وجود دارند که اهالی از آن هاا به عنوان استخر شنا استفاده می کند. از آب این چشمه کشاورزی نیز استفاده می شود. آب چشمه ، در ردیف آب های سولفات کلسیم همراه با منیزیم و کلرور سدیم گرم می باشد و پایان مسیر خود ، به رودخانه کشکو می ریزد.

آدرس :مسیر جاده بندرعباس به کشکو

جاذبه های گردشگری بندرعباس

موارد مرتبط

هتل های بندرعباس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید