خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه آب گرم سرخان

این چشمه در مسیر جاده فرعی خور گو - سرخان، منشعب از جاده بندرعباس - سیر جان قرار دارد. فاصله چشمه تا روستای سرخان در حدود یک کیلومتر است. عامل تشکیل چشمه تکتونیک صفحه ای است و آب آن از شکاف سنگ های شیلی از زمین خارج می شود. آب این چشمه در ردیف آب های گوگردی باکاتیون ها و آنیون های مختلف گرم است .

آدرس :مسیر جاده فرعی خور گو - سرخان، منشعب از جاده بندرعباس - سیر جان

جاذبه های گردشگری بندرعباس

موارد مرتبط

هتل های بندرعباس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید