خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه آب گرم خورگو

این چشمه ها که تعداد آن ها سه چشمه است، از طریق جاده فرعی منشعب از جاده بندرعباس _سیرجان قابل دسترسی اند. ازدوراهی جاده بندرعباس - سیرجان تا مظهر چشمه اول در حدود 28 ‏کیلومتر فاصله است. ‏آب چشمه اول از شکاف سنگ های آهکی مارنی خارج و وارد رودخانه خورگو می شود. آب این چشمه در ردیف آب های سولفات کلسیم همراه با منیزیم وکلرور سدیم ولرم است. ‏تعداد چشمه های آب گرم این منطقه سه چشمه است که خصوصیات واحدی دارند. ‏چشمه دوم خورگو در یک کیلومتری شرق چشمه اول از شکاف سنگ های آهکی مارنی به صورت جوشان از زمین می جوشد. در نزدیکی مظهر چشمه، حوضچه ای به شکل دایره، و به قطر 3 ‏متر بنا شده است. از آب این چشمه برای استحمام استفاده می شود و در ردیف آب های گوگردی باکاتیون ها و آنیون های مختلف گرم است. ‏دسترسی به چشمه سوم نیز از طریق جاده فرعی منشعب از جاده بندرعباس _سیر جان امکان پذیر است. از بندرعباس تا دوراهی خورگو3 ‏کیلومتر و از دوراهی تا مظهر چشمه، در حدود 20 کیلومتر فاصله است. در کنار مظهر چشمه ، حوضچه ای جهت استحمام وجود دارد و آب چشمه در ردیف آب های گوگردی باکاتیون ها و آنیون های مختلف گرم است. ‏ دسترسی به چشمه سوم نیز از طریق جاده فرعی منشعب از جاده بندرعباس _سیر جان امکان پذیر است. از بندرعباس تا دوراهی خور گو 30 ‏کیلومتر و از دوراهی تا مظهر چشمه، در حدود20 کیلومتر فاصله است.در کنار مظهر چشمه، حوضچه ای جهت استحمام وجود دارد و آب چشمه در ردیف آب های گوگردی باکاتیون ها و آنیون های مختلف گرم است.

آدرس :ازدوراهی جاده بندرعباس- سیرجان

جاذبه های گردشگری بندرعباس

موارد مرتبط

هتل های بندرعباس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید