خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

منطقه حفاظت شده کوه کشار

منطقه حفاظت شده کوه کشار در استان هرمزگان واقع شده است. این منطقه واقع درشمال جاده بندرعباس – بندرلنگه ازطریق جاده شمالیه و با فاصله ای درحدود ۵۰ کیلومتر بزرگترین کانون زیستی اطراف منطقه به شمار می آید . وسعت منطقه ۶۸۷۵۰ هکتار است. منطقه جنوبی کشار که بیشتر به صورت دشت همواره با ارتفاع ۷۰ متر از سطح دریا دارای کمترین ارتفاع بوده و کوه گیشو با ارتفاع ۱۶۷۸ متربلندترین نقطه ارتفاعی منطقه می باشد. کوه کشار طاقدیس بزرگیست که درادامه چین خوردگی های زاگرس قرارداشته وبین این منطقه وکوه گنو رودخانه کل حایل شده است . درضلع جنوبی دارای دشت های هموار ودر قسمتهای غربی بیشتر تپه ماهوری می باشد ولی درمجموع این منطقه تغییرات کمربندهای ارتفاعی دشت تا کوهستان رادربرمی گیرد ولی سیمای اغلب آن کوهستانی است . میزان بارندگی سالیانه در این منطقه کم و اغلب به کمتر از ۱۲۰ میلی متر درسال می رسد . نام کشار اقتباس از واژه کشاورزی به دلیل کشاورزی پر رونق آن در قدیم الایام گرفته شده و از کشتزار گرفته شده است .

جاذبه های گردشگری بندرعباس

موارد مرتبط

هتل های بندرعباس

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید