خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

زیارتگاه حاج بختیار

در مسیر گردشگری ایلام چوار به روستاهای بان سرو،زیارتگاه حاج بختیار واقع است.این زیارتگاه مخصوصا در ایام بهار واواخر زمستان مود توجه گردشگران مذهبی میباشد.در نزدیک این زیارتگاه سید عیسی بعنوان زیارت گاهی با اهمیت وجود دارد که همواره در طول تاریخ مورد احترام اهالی قرار گرفته است.این زیارتگاه در سالهای اخیر مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.

موارد مرتبط

هتل های ایلام

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]