خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه گدار خوش

این رودخانه از غرب ایلام سرچشمه می گیرد ، در جهت شرق به غرب جریان دارد و به خاک عراق منتهی می شود . شاخه های اصلی رودخانه گدارخوش، رودهای مدرن و چوار هستند . از شعبه های این رود در مسیر جریانشان، استفاده کشاورزی می شود ولی پس از به هم پیوستن و تشکیل رودخانه گدارخوش، این رود به بستر عمیقی وارد، و از دسترس کشاورزان خارج می شود . اختلاف ارتفاع این رودخانه از کف بستر تا اراضی پیرامونش ۳۲۰ متر است، از این رو ایجاد ایستگاه های پمپاژ برای آبیاری، تنها راه استفاده از آب این رودخانه به مقیاس وسیع است .

ایران - ایلام - غرب ایلام

موارد مرتبط

هتل های ایلام

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید