خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

منطقه شکار ممنوع کوه بزرگی

این منطقه از بهترین زیستگاههای کشور در زمینه نگهداری و زاد آوری گونه هایی شاخص مانند هوبره ،زاغ بور و جبیر ، شاه روباه و گربه سانانی مثل گربه شنی ، کاراکال و گربه وحشی است . نقش ویژه و حساس منطقه بعنوان پل ارتباطی زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در فلات مرکزی ایران بطوریکه این منطقه کریدور اساسی پناهگاه حیات وحش عباس اباد و پارک ملی سیاهکوه با پارک ملی کویر مرکزی ایران از طریق ارتفاعات بند انارک و معلی در شرق و منطقه شکار ممنوع خارو و بل العظیم و کوههای یخاب در غرب می باشد. برخورداری از مناطق بسیار متنوع و حمایت کننده پیرامونی این شرایط از امتیازات مهم منطقه محسوب می شود بطوریکه در چهار اطراف این منطقه زیستگاههای بسیار غنی و بکر مانند ارتفاعات بند انارک و دق سرخ در جنوب،بل العظیم در غرب ، و تاغزارهای ریگ جن در شمال و دشت چاه خربزه و معلی در غرب است . قابلیت کنترل ،حفاظت و نگهداری منطقه با انرژی و هزینه کم از ویژگیهای بارز منطقه بوده و بطوریکه که اگر از مرزها جنوبی منطقه حفاظت شود حفاظت مرزهای دیگر به سهولت قابل انجام است.

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید