خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد جامع هفتشویه

سال هاست مسجد هفتشویه در میان ویرانه های خود غریبانه خفته است و تنها محرابی منقش به تزیینات گل و بوته دارد که گلستانی ایستاده را به نمایش گذاشته است. مسجد هفتشویه در حدود پنجاه سال پیش با دیواری جهت حفاظت محصور شده است. مسجد هفت شویه جزء مساجد محور شرق و در ۱۵ کیلومتری اصفهان است. سازمان میراث فرهنگی حجم ویرانی این اثر ملی، زمانبر بودن پروسه تهیه طرح توسط مشاور و انجام عملیات مرمتی و ایجاد کاربری و از سوی دیگر نبود بودجه کافی، در اثر تحریم ها و اقتصاد مقاومتی را از دلایل عدم رسیدگی اش به این مسجد می داند.

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید