خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مسجد آقا نور

در محله دردشت اصفهان مسجدی وجود دارد که طبق سنتهای معماری ایران به صورت ایوانه طراحی شده است.
ورودی های مسجد آقا نور به وسیله ی کوچه های اطراف به بازار اردشت و محله ای به همین نام مربوط می شود. ‏
بانی مسجد «نور الدین محمد اصفهانی » از افراد خیرخواه بوده که ساختمان مسجد را در زمان سلطنت شاه عباس اول شروع کرده و در اولین سال سلطنت شاه صفی تموم کرده است.
کتیبه هایی در این مسجد ‏به چشم می خورند که روشون آیات قرآن و اشعاری نوشته شده است.
یکی از نفایس مسجد آقا نور شبستان زیبا و جالب آن است که نور این شبستان به وسیله قطعه هایی از مرمر شفاف تامین می شود .

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید