خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

مدرسه سلیمانیه

این مدرسه که در گوشه جنوب غربی مسجد امام (مسجد شاه) واقع شده ‏ با یک در ورودی به خارج از مدرسه و مسجد راه دارد.
این مدرسه قرینه مدرسه (ناصری) و برخلاف آن حجره ای برای طلاب ندارد. ‏
در یکی از دو ورودی هایی که مدرسه را به صحن مسجد وصل می کند دو لوح سنگی از زمان فتحعلیشاه ‏و ناصر الدین شاه‏ قاجار وجود دارد. ‏
سنگ شاخص معروف مسجد ،پایین یکی از جرزهای صحن این مدرسه قرار دارد. ‏تزئینات مدرسه از کاشیکاری، مقرنس کاری، حجاری و کتیبه تشکیل شدند.

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید