خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

غار نیاسر

یک نمونه جالب از غارهای دست کن ایران که در نوع خود منحصر به فرد است. غار نیاسر کاشان است این غار را شاید به خاطر وجود آتشکده ساسانی نیاسر در نزدیکی آن ساخته شده است و مربوط به دوره ساسانی میباشد.

موقعیت غار نیاسر: قریه خوش منظر و بزرگ نیاسر در 30 کیلومتری شمال غربی کاشان در پایة کوه نسبتاً مرتفعی میباشد غار در دل کوه رسوبی کم ارتفاعی به نام تالار در بریدگی تندی نزدیک به قله قرار گرفته است. دهانة غار به عرض 5/3 متر و ارتفاع 5/2 متر روبه شمال قراردارد. ابتدای غار تالار طبیعی کوچکی به طول 8 متر و عرض 3 متر است که دهانه خارجی به آن پیوسته است و در انتهای آن به ارتفاع تقریباً یک متر از سطح زمین حفره کوچک دریچه مانندی است به ابعاد 50 × 50 سانتیمتر که در سنگ کنده شده و در واقع مدخل داخلی غار محسوب می شود و پس از عبور از دهانه، تونل سنگی باریکی آغاز میشود که باید به حالت نشسته از آن عبور کرد و به فاصله کمی، این تونل به چاه سنگی مکعب مستطیل شکلی بر میخورد که عمود و به طور منظم در سنگ حفر شده و در طرفین دارای پاگیرهای مرتبی است.عمق این چاه زیاد نیست و پس از عبور از آن مجدداً به چاه دیگری نظیر اولی میرسد که عمق آن در حدود 6 متر است و انتهای چاه به راهرو باریکی منتهی میشود که از جانب راست آن چند راه فرعی با چند چاه کم عمق قرار دارد و در سمت چپ آن چاهی به عمق 6 متر واقع است که به دو شاخه منشعب میشود. یکی از آنها راه باریک و دشواری است که به خارج از غار راه دارد. این خروجی با ارتفاع چند متر، محاذی دهانه غار مشرف به پرتگاه عمیقی سر در میآورد که به یک سری راهروها و اتاقهای تو در تو راه داشته است. قسمت بزرگی از این بخش در اثر عوارض طبیعی شکسته و فرو ریخته و اینک بقایا و آثار آنها اغلب به حالت معلق در بدنه دیواره به چشم می خورد و حتی بعضی از بالکونهای بزرگ با پیشبندهای ضخیم و محکم سنگ و گچی هنوز پابرجاست و قرنها جلگه شرقی نیاسر را تا کاشان زیر چشم دارد. عمیقترین قسمت غار نیاسر چاهی است به عمق 10 متر که با استادی و مهارت عجیبی در دل سنگ حفر شده است. غار نیاسر دارای سه انتهای، سطحی، عمقی و زیرزمینی است که هر کدام از نظر موقعیت دارای ارزش خاصی است.

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید