خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

شهشهان

کنار مسجد جامع اصفهان ودرمحله شهشهان بقعه ای است که در زمان تیموریان و به دستور سلطان محمد بن بایسنقر نواده امیر تیمور ساخته شده است.
این بقعه آرامگاه شاه علاءالدین محمد از سادات وبزرگان اصفهان است که به دستور شاه تیموری کشته شد. تاریخدان ها می گنویند دلیل کشته شدن این سید از علاقه ای بوده که سلطان محمد بن بایسنقر به آن داشته و جنگ دو شاهزاده تیموری و تسلط شاهرخ به اصفهان باعث عصبانی شدن آن و کشته شدن این مرد بزرگ می شود.
‏بعد از مرگ ‏شاهرخ دوباره سلطان محمد به اصفهان تسلط پیدا کرد و به دستور آن در مدرسه و حسینیه شاه علاء الدین محمد بقعه ای برای این سید می سازند که ازداخل و خارج با گچپری وکاشیکاری تزئین به خط ثلث گچبری شده و شعرها و عباراتی رویش نوشته شده به شهادت شاه علاءالدین محمد اشاره کرده است .

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید