خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

خانه پطروس

پطروس ولی جانیان یکی از ثروتمندان درستکار در اصفهان سکونت داشته است.
دو بخش مجزای این بنا که ۳۴۰ سال قبل ساخته شده بوسیله یه باغ به هم وصل می شدند. این دو بخش خانه در واقع برای سکونت اهالی منزل در فصل گرما و سرما تفکیک شده بودند. یه حوض آب مرمری وسط یکی از اتاق های پر از گچبری طبقه همکف دیده می شود که خیلی قشنگ است.
جالب اینکه قرینه سازی در همه قسمتهای اتاق ها، پله ها، پنجره ها، راهروها، و طاقچه ها دیده می شود. جالب تر اینکه قطعاتی از طلا روی برگها و گلهای نقاشی دیواری های این خانه دیده می شود.

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید