خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

تکیه بختیاری

این تکیه در قبرستان قدیمی و تاریخی اصفهان –تخت فولاد واقع شده است.
بخش عمده ای از فضای تکیه میرفندرسکی به آرامگاه خوانین بختیاری اختصاص دارد (از جمله این آرامگاه ها، آرامگاه خاندان سردار اسعد بختیاری است)؛ این بخش به نام تکیه بختیاری ها شهرت دارد.

جاذبه های گردشگری اصفهان

موارد مرتبط

هتل های اصفهان

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید