خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

کتبیه عین الروم

کتبیه عین الروم در بالای چشمه موسوم به اژدها در دره «قاسملو» واقع در جنوب غربی ارومیه ، تنها یادمان شناخته شده اورارتویی مجاور آب در شمال غربی ارومیه، تنها یادمان شناخته شده اورارتویی مجاور آب در شمال غرب ایران محسوب می شود. این مکان در کنار جاده آسفالته ارومیه -اشنویه، نزدیک روستای « آق بلاق» قرار دارد. کتیبه متعلق به «منوآ» (810 تا 780 ق.م) فرزند« ایشپونی» (825 تا 810 ق.م) است. آب و سرما به آن آسیب شدید وارد ساخته و در اثر همین عوامل فرسایشی بخش هایی از خطوط میخی آن ریخته و یا محو شده است. هیأت باستان شناسی آلمانی که در سال 1970 م این محل را بررسی کرد، فقط توانست چند سطر اول این یادمان را بخواند.

آدرس :در بالای چشمه موسوم به اژدها در دره «قاسملو» واقع در جنوب غربی ارومیه

موارد مرتبط

هتل های ارومیه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید