خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

چشمه قینرجه

این چشمه در 27 کیلومتری جاده ارومیه – سلماس و 7کیلومتر بعد از کارخانه قند واقع شده است آب آن از دو محل خارج می ‏شود . محل اول ، حوضچه طبیعی دایره ای شکل به قطر تقریبی 3متر و عمق 10 سانتی متر است . در 25 متری غرب این مظهر ‏نیز حوضچه تقریبا دایره ای شکل دیگری به قطر 1/25 متر و عمق 84/0 تا 36/1 متر وجود دارد . دور حوضچه را رسوب های ‏آهکی که نتیجه رسوب گذاری آب چشمه می باشد پوشانیده است . در قسمت شمال حوضچه گاز به مقدار زیاد خارج می شود ‏و بوی هیدروژن سولفوره استشمام می گردد . نتیجه بررسی و آزمایش هایی که از آب چشمه قینرجه به عمل آمده نشان داده ‏است که آب آن در ردیف آبهای کلروره بیکربنات مخلوط و سولفات سدیک گازدار و گوگردی سرد است که در بعضی از ‏حوضچه ها جمع شده است و مورد استفاده قرار می گیرد . ‏

آدرس :در 27 کیلومتری جاده ارومیه – سلماس

موارد مرتبط

هتل های ارومیه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید