خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

قلعه عسگرآباد کوه

قلعه عسگرآباد کوه یک قلعه تاریخی مربوط به دوران قاجار است که در سال ۱۳۸۷ در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه عسگر آباد در بخش نازلو و ۲۰ کیلومتری غرب شهر ارومیه در روستای به همین نام قرار دارد قرار دارد.

قلعه عسکر آباد کوه ارومیهدارای  دیواری بزرگ و حدود ۲۰ برج نگهبانی است که بیشتر آن از خشت و گل ساخته شده است. اما با وجود این قسمت عمده آن سالم مانده است.  تعداد زیاد این برج های آن و همچنین دیوار بزرگ نشان میدهد که در گذشته جمیعیت زیادی در آن زندگی میکردند.در کل از نمای بالا به شکل یک  هشت ضلعی است. این قلعه به عنوان یک محافظ برای روستای است که درون آن قرار دارد و تنها اثر باقی مانده در نوع خود است.

موارد مرتبط

هتل های ارومیه

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]