خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

قلعه بانک

این قلعه در بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه، بصورت قلعه ای چهار طبقه در بالای کوه و مخروطی شکل احداث شده است. پی قلعه سنگ یک پاچه ای است که با آهن و نعل اسب و آهک و ماسه بنا گردیده و بشکل عمودی چند طبقه در آمده است؛ در این خرابه آثار یک شهرقدیمی، بنام بانکه «به گویش کردی تک خانوار»، وجود دارد و صاحب اصلی «میرصوما»، نامی بوده است.

موارد مرتبط

هتل های ارومیه

هتل های ایران

برچسب ها

Notice (8): Undefined variable: notifications [APP/View/WikiCountries/cityarea.ctp, line 755]