خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

رودخانه باراندوز چای

این رودخانه از دو رشته ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه و ایران و عراق سرچشمه می‌گیرد و بعد از طی مسافتی وارد جلگه شده دشت بیل را آبیاری می‌کند و بعد هم از آبادی زیوه گذشته و به روستای هفتوان باراندوز می‌رسد و از این ناحیه به بعد به نام باراندوزچای نامیده می‌شود .
رودخانه باراندوز در مسیر خود با آبیاری کردن زمین‌های متعدد روستایی در منطقه داروغه شعبهٔ کوچکی به آن پیوسته و رودخانه به طرف دریا رهسپار می‌شود و پس از طی مسافتی در چندین شاخه که شعبه اصلی آن باباروده به دریاچه اورمیه می‌ریزد .
رودخانه باراندوز زمین‌های کشاورزی ۱۰۲ روستا و آبادی را آبیاری کرده و مازاد آب در قسمت سفلی به مصرف کشت برنج می‌رسد .

موارد مرتبط

هتل های ارومیه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید