خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

تپه هفتوان

این تپه یکی از بزرگ ترین تپه های منطقه است و در پانزده کیلومتری شمال غربی دریاچه ارومیه ، در وسط جلگه حاصلخیز سلماس قرار گرفته است. این تپه از هزاره سوم ق. م تا دوره ساسانی، هشت دوره فرهنگی را در بر می گیرد و دارای آثار معماری از خشت خام و سنگ است. در این تپه سفال های منقوش نیز به دست آمده است . هشت دوره های ساسانی، هخامنشی، اورارتو، دوره آهن، آهن ، هزاره دوم ق.م طبقه مربوط به آغاز دوره شهر نشینی در اطراف دریاچه ارومیه (هزاره سوم ق.م ) و آخرین طبقه مربوط به هزاره چهارم ق.م است

آدرس :ارومیه - در پانزده کیلومتری شمال غربی دریاچه ارومیه در وسط جلگه حاصلخیز سلماس

موارد مرتبط

هتل های ارومیه

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید