خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

موزه جانورشناسی دانشگاه

این موزه از دو قسمت نمایشگاهی و تحقیقاتی تشکیل شده است . در قسمت نمایشگاهی نمونه هایی از بی مهرگان مانند اسفنج ها، مرجان ها، نرم تنان، بندپایان و نمونه هایی از مهره داران مانند انواع ماهی ها، دوزیستان، پرندگان و پستانداران به نمایش گذاشته شده است . در قسمت تحقیقات کارهای علمی و امور تحقیقاتی در زمینه جانوران مختلف صورت می گیرد و این بخش بیشتر مورد استفاده محققین و دانشجویان رشته های مختلف علوم زیستی است.

ایران - مرکزی - اراک طالقانی، خیابان دانشجو

موارد مرتبط

هتل های اراک

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید