خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

قلعه کهرود

قلعه ی کهرود یا کارو یکی از قدیمی ترین قلاع مازندران می باشد. میر ظهیرالدین مرعشی مورخ نامدار در کتاب تاریخ طبرستان می نویسد این دژ پایتخت تابستانی بسیاری از پادشاهان مازندران و از نواحی آباد و پر جمعیت و مرکز تجارت و بازرگانی منطقه بشمار می آمد.

بعد از قتل ملک فخرالدوله آخرین پادشاه سلسله ی باوند یاناین قلعه در تصرف ملوک رستمدار در آمد و در سال 785 هجری قمری که حکومت رستمدار بدست سید فخرالدین مرعشی پسر میر بزرگ معروف منقرض گردید ، این قلعه تحت حکومت سادات مرعشی قرار گرفت؛ قلعه کهرود تا دوران حکومت صفویه باقی بود و زمانی که صفویه حکومت های ملوک الطوایفی را برانداختند این قلعه را مانند سایر قلعه های طبرستان ویران کردند. امروزه خرابه های قلعه کارو بعد از گذشت قرنها بر بالای کوههای منطقه باقی مانده است.

موارد مرتبط

هتل های آمل

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید