خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

بازار قدیمی

"بازار قدیم آمل" معروف به پایین بازار یا چهارسوق آمل، بازاری با ریشه باستانی است که در مرکز شهر قرار دارد و رکن و هسته اصلی و اولیه سازمان دهنده شهر قدیم به شمار می آید . رکن اصلی ساخت بازار آمل به زمان ساسانیان بر می گردد و هنوز هم پا برجا مانده و این که در بعضی از قسمت های این بازار تغییرات شتاب زده و نوسازی غیر اصولی انجام شده و به دلیل مقتضیات اقتصادی و اجتماعی روزگار، زیبایی قبلیش را از دست داده است، اما هنوز دارای اهمیت و اعتبار است. مغازه های این بازار با سقف سفالی شیب دار و جلو آمده به خاطر محافظت از باران و آفتاب دارای فضاهای باز داخلی برای تشکیل بازارهای هفتگی در روزگار گذشته است. در حال حاضر این بازار نقش بسیار مهمی در زندگی اقتصادی - اجتماعی مردم آمل دارد و از آن می توانید انواع محصولات غذایی و سوغات این شهر را تهیه کنید.

موارد مرتبط

هتل های آمل

هتل های ایران

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید