خوانا نیست?
ورود جستجو ثبت نام

اتوبوس 2 طبقه

این یک سراب نیست، در واقع هشت اتوبوس دو طبقه ای لندنی در خیابان های دبی در حرکت هستند. یک گزارش زنده به زبان انگلیسی وجود دارد که شامل حقایق ناشناخته ای همچون این مسئله است که سال 1968 تنها 13 اتومبیل در دبی وجود داشت. بهتر است در مکان های توقف توصیه شده استراحتی کرده و وقتی گشت و گداز به پایان رسید سوار اتوبوس بعدی شوید.

موارد مرتبط

هتل های دبی

هتل های امارات متحده عربی

برچسب ها

ما را در گوگل حمایت کنید